Zákazník

• Nová registrace
• Zapomenuté heslo
• Zákaznická podpora

• Proč se registrovat?
Košík
Košík je prázdný
Oblíbené
Oblíbené
Aktuality
Dobrý den

Nová aktualita

Domů » Obchodní podmínkyOBCHODNÍ PODMÍNKY PRO E-SHOP Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi zákazníkem internetového obchodu (dále jen kupující) a spol. AMAZON TRADE s.r.o. (dále jen prodávající). Internetový obchod AMAZON ART funguje na území EU,RUSKA (objednávka zboží v EUR,Kč) I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě AMAZON ART, jehož provozovatelem je společnost AMAZON TRADE, spol. s r.o., se sídlem Tyršova 649/19, 353 01 Mariánské Lázně, IČ 26377519, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C,vložka 16490 Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kupující zasláním objednávky současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Prodej se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem (z.č.40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (z.č.634/1992 Sb) II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy 1. Kupující objednává u prodávajícího zboží, které je uvedeno v e-shopu na internetových stránkách a to prostřednictvím aplikace, která kupujícímu umožní vybrat druh, množství, cenu zboží, způsob dodání, platbu a vyplnit veškeré údaje uvedené v objednávce, označené prodávajícím jako povinné. Proces objednávky je ukončen vystavením formuláře objednávky a odesláním formuláře objednávky ze strany kupujícího. Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že u prodávajícího závazně objednává v objednávce uvedené zboží, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí a považuje je pro sebe za závazné. 2. Objednávka kupujícího se pro účely obchodních podmínek považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy ohledně zboží uvedeného v objednávce. Kupní smlouva ohledně zboží uvedeného v objednávce (dále jen kupní smlouva) je mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu, jakožto souhlasu s návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupující prohlašuje, že potvrzením objednávky dle bodu II. 1 těchto obchodních podmínek výslovně souhlasí se způsobem uzavření kupní smlouvy. 3. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce v termínu dle obchodních podmínek a do místa dodání zboží uvedeného v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží od prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží a cenu za dopravu zboží uvedenou v objednávce. III. Dodací a dopravní podmínky 1. Zboží expeduje prodávající do 3-ti pracovních dnů od připsání celé kupní ceny včetně dopravy na bankovní účet prodávajícího. 2. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany prodávajícího. 3. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny zboží a ceny za dopravu zboží. 4. Způsob odeslání zboží: obchodní balík - přepravce PPL CZ s.r.o., DHL - INTERNATIONAL 5. Náklady na dodání zboží : Doprava zboží : TABULKA IV. Platební podmínky Kupující zaplatí kupní cenu zboží a dopravu zboží prodávajícímu předem, bankovní spojení: tabulka V. Záruka a reklamace Na prodávané zboží je poskytována smluvní záruka, resp. odpovědnost za vady, které se vyskytnou v záruční době 24 měsíců. Postup při reklamaci zboží upravuje čl. VIII. Reklamační řád. VI. Odstoupení od kupní smlouvy Kupující může do 14 dnů od doručení zboží v souladu s Občanským zákoníkem (§ 53 odst.7) i bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a zboží vrátit. Zboží musí být vráceno v původním originálním obalu (krabici), nepoškozené, bez zjevných vad způsobených užíváním. Zboží lze vrátit zasláním na adresu: AMAZON TRADE s.r.o., Zahradní 79, 35301 Valy u Mariánských Lázní, Česká republika Při zasílání je kupující povinen zboží vrátit v originálním balení (krabici) a zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit peníze (kupní cenu). Vrácené zboží zasílejte zpět obyčejnou zásilkou, ne dobírkou. Zásilky zaslané na dobírku nepřijímáme. Ke zboží je nutno přiložit kopii prodejního dokladu a písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy včetně čísla bankovního účtu kupujícího, kam má být vrácena kupní cena zboží a cena za dopravu zboží od prodávajícího ke kupujícímu. V případě odstoupení od kupní smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena zboží a cena za dopravu zboží, které kupující hradil za cestu zboží od prodávajícího k němu. Pozor - písemné odstoupení musí být doručeno prodávajícímu do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Náklady spojené s dodáním zboží zpět na adresu prodávajícího hradí kupující. VII. Reklamační řád OBECNÉ USTANOVENÍ Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky spotřebitelem, v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen občanský zákoník) a z.č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění. ZÁRUKA Na všechny výrobky je poskytována záruční doba dle čl. V. těchto obchodních podmínek. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má kupující právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má kupující právo místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván jako výrobek bez vady, má kupující právo na výměnu výrobku anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodnou jinak. Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na adresu prodávajícího. Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby a dále na opotřebené zboží způsobené jeho užíváním. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným užíváním nebo nevhodnou údržbou výrobku. Reklamaci lze uplatnit zasláním na adresu: AMAZON TRADE s.r.o., Zahradní 79, 35301 Valy u Mariánských Lázní, Česká republika Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je nutno přiložit kopii dodacího listu nebo faktury s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace. Reklamované zboží zasílejte zpět obyčejnou zásilkou, ne dobírkou. Zásilky zaslané na dobírku nepřijímáme. VIII. Ochrana osobních údajů Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Při prodeji zboží shromažďuje společnost AMAZON TRADE, spol. s r.o. kontaktní údaje, konkrétně celé jméno, adresu, telefonní čísla a emailové adresy, za účelem odeslání zboží, komunikace se zákazníky a k marketingovým účelům společnosti AMAZON TRADE, spol. s r.o. jako jsou marketingová a obchodní sdělení společnosti. Zákazník souhlasí s tím, že tyto údaje mohou být použity prodávajícím k výše uvedeným účelům. Dále zákazník bere na vědomí, že má práva dle § 11,21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Tyto údaje nejsou poskytovány třetím stranám vyjma dopravců. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01.03.2015.

Facebook
copyright © AmazonArt | mapa stránek | online: 24 | přístupů: 890826 | sestaveno za: 0.082s | design&css: Studio Kružítko | hosting&programming: speedweb.cz